Inžinierska geodézia

Geodetické služby


Ponúkame všetky práce v inžinierskej geodézii. Zaisťujeme komplexný geodetický servis na stavbách všetkého druhu, a to od prípravy stavieb cez vlastnú realizáciu stavby až po monitoring už realizovaných stavieb.  Všetky práce robíme najmodernejšou technikou , ktorá je prechádza pravidelne údržbou a kalibráciou.

  • Budovanie vytyčovacích sietí
  • Vypracovanie geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb
  • Kontrolné meranie priestorovej polohy stavebných objektov
  • Zameranie a vyhotovenie pozdĺžnych a priečnych profilov
  • Zameranie a výpočty kubatúr

Geodetické práce

kontakt@allira.sk

ALLIRA s.r.o.