• KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI
    GEODÉZIE A KATASTRA

    Chcete rozdeliť pozemok, vytýčiť hranice nehnuteľnosti v teréne,
    či zamerať stavbu?

  • Vybavenie stavebného povolenia

    Robíme všetky geodetické práce vrátane profesionálneho poradenstva

Pracujeme od 8:00 - 19:00

0905 822 804

kontakt@allira.sk

Geodetické služby

Allira


Ponúkame Vám komplexné práce v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, s ktorými máme niekoľkoročné skúsenosti. Najdôležitejšou prioritou sú kvalitné, presné a spoľahlivé výsledky geodetických a kartografických prác a spokojnosť zákazníka.

Práce v katastri nehnuteľnosti sú dôležité pre jeho aktualizáciu a doplnenie o zmeny, ktoré súvisia s výstavbou, novovznikajúcimi pozemkami a taktiež neustálim spresňovaním hraníc už existujúcich pozemkov a stretávajú sa s nimi všetci vlastníci nehnuteľností. Jedným z najčastejších dokumentov, ktorý je potrebný pre prevedenie zmeny v katastri, je práve geometrický plán.

Ponúkame Vám

Geodetické služby


Geometrický plán

Robíme všetky druhy geometrických plánov, vyšetrovanie, vytyčovanie hraníc pozemkov, a taktiež geometrické plány na vecné bremená.

Inžinierska geodézia

Zaisťujeme komplexný geodetický servis na stavbách všetkého druhu, a to od prípravy stavieb cez vlastnú realizáciu stavby až po monitoring už realizovaných stavieb.

Digitálne technické mapy

Nad vytvorenú digitálnu technickú mapu dokážeme efektívne spracovať pasporty zelene, komunikácií, dopravného značenia, verejného osvetlenia a ďalších objektov.

Poradenstvo

Poskytujeme konzultácie v oblasti katastra nehnuteľnosti, geodézie a kartografie. V prípade záujmu vieme Vám pomôcť s vybavením potrebných dokumentov.

Geodetické práce

kontakt@allira.sk

ALLIRA s.r.o.