Ceny geodetických prác

Orientačné ceny geodetických prác:

  • Geometrické plány: od 200€
  • Adresný bod: od 30€
  • Vytýčenie hranice pozemku: od 190€
  • Vytýčenie stavby: od 120€
  • Digitálna technická mapa: od 100€
  • Polohopis a výškopis: od 100€
  • Geometrické zameranie skutočného stavu budov: od 0,8€/m2
  • Ceny geodetických prác sú orientačné. Ovplyvňuje ich najmä rozsah, obtiažnosť, presnosť, lokalizácia prác a mnoho ďalších faktorov.
  • Na základe Vašich konkrétnych požiadaviek Vám predložíme presnú cenovú ponuku bez následných doplatkov.

Geodetické práce

kontakt@allira.sk

ALLIRA s.r.o.